Công ty TNHH 1 Thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên là gì

 

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Quyền lợi của công ty TNHH 1 thành viên

Pháp Nhân Độc Lập

Công ty TNHH 1 thành viên được coi là một pháp nhân độc lập, có quyền pháp lý riêng biệt so với các thành viên sở hữu. Điều này có nghĩa là công ty có thể đứng tên mua bán, ký kết hợp đồng, và chịu trách nhiệm pháp lý mà không làm ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của các cổ đông.

Ong Định Nghĩa Vốn

Mỗi công ty TNHH 1TV có một vốn điều lệ được quy định rõ ràng trong Hợp đồng thành lập. Cổ đông chịu trách nhiệm đối với mức vốn mà họ đã cam kết đầu tư.

Quyết Định Linh Hoạt

Các quyết định quan trọng như chọn lựa chiến lược kinh doanh, quản lý, và phân phối lợi nhuận thường được quyết định thông qua cuộc họp giữa các cổ đông. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt và tính minh bạch trong quản lý công ty.

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Công ty TNHH 1TV có thể được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, giúp giảm gánh nặng thuế so với mức thuế thu nhập cá nhân.

Tài Chính Riêng Biệt

Công ty TNHH 1TV có tài chính riêng biệt so với tài chính cá nhân của cổ đông. Điều này giúp bảo vệ tài sản cá nhân của cổ đông trước các rủi ro kinh doanh của công ty.

Đặc điểm chi tiết của công ty TNHH 1 thành viên

đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên
Công ty TNHH một thành viên

Số Lượng Cổ Đông

Công ty TNHH 1 thành viên có ít nhất một cổ đông và tối đa 50 cổ đông theo quy định của pháp luật ở một số quốc gia. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Vốn Điều Lệ: Công ty TNHH 1TV có vốn điều lệ được quy định trong Hợp đồng thành lập, và cổ đông chịu trách nhiệm với số vốn mà họ đã cam kết đầu tư.

Quản Lý và Vận Hành

Các quyền lợi và trách nhiệm của các cổ đông, cũng như quyền lực và trách nhiệm của ban giám đốc, có thể được quy định chi tiết trong Hợp đồng thành lập.

Báo Cáo Tài Chính

Công ty TNHH 1TV thường phải duy trì bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính hằng năm, giúp tạo ra tính minh bạch và đánh giá hiệu suất tài chính của công ty.

Chia Lợi Nhuận

Lợi nhuận sau thuế có thể được chia giữa các cổ đông theo tỷ lệ vốn đầu tư của họ.

Thời Hạn Tồn Tại

Thời gian tồn tại của công ty TNHH 1TV có thể được quy định trong Hợp đồng thành lập, và công ty có thể được tái tổ chức hoặc giải thể khi kỳ hạn này kết thúc.

Trên đây là thông tin chi tiết về công ty TNHH 1 thành viên cũng như đặc điểm của công ty. Quý khách có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết về Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2024 xin liên hệ AZ Quang Phúc để được  tư vấn hỗ trợ!

>>> Bài viết liên quan: Công ty TNHH là gì? Thủ tục thành lập công ty TNHH

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP AZ QUANG PHÚC

Địa chỉ: 453 Phan Đình Phùng, P. Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Điện thoại: 0838 386 486 & 0705 808 080
Email: ketoanqng@gmail.com
Website: https://dichvuketoanquangngai.com/

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *