Thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam cần những gì? Bạn là nhà đầu tư nước ngoài hoặc đối tác đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam? Bạn đang muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và trình tự thế nào? Hãy cùng AZ Quang Phúc trả lời câu hỏi qua bài phân tích  dưới đây.

Các hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

 1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 2. a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;
 3. b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 4. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.
 5. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
 6. a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 7. b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 8. c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

 1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 2. a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 3. b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 4. c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
 5. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 6. a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 7. b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 8. c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 9. d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
 10. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.

>>> Tìm hiểu thêm Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022

Thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Đối với nhà đầu tư doanh nghiệp vốn nước ngoài là cá nhân

Người nước ngoài trực tiếp đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu (passport) của cá nhân thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài.
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty/địa điểm thực hiện dự án thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao kê hợp pháp số dư tài khoản của ngân hàng của chủ doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư doanh nghiệp vốn nước ngoài là tổ chức

 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong năm gần nhất được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện có chứng thực
 • Điều lệ của doanh nghiệp chủ quản
 • Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp dự tính thành lập tại Việt Nam
 • Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư doanh nghiệp vốn nước ngoài

Quy trình thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như thành lập doanh nghiệp liên doanh có yếu tố nước ngoài sẽ làm theo bước:

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư với dự án có vốn đầu tư kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam

Bước 3: Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu và báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm cho doanh nghiệp

Ngoài ra sau khi thực hiện thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong quá trình hoạt động muốn thay đổi bổ sung bất cứ nội dung gì liên quan gì thì lúc đó cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Nếu còn bất kì thắc mắc hoặc có nhu cầu tiến hành làm thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam nhanh chóng. Hãy liên hệ ngay đến Công ty CP Dịch vụ Doanh nghiệp AZ Quang Phúc để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

>>> Xem thêm Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *