Nên thành lập Doanh nghiệp tư nhân hay Công ty TNHH? Thành lập từng loại doanh nghiệp này mang đến lợi ích gì? Nhằm giải đáp các thắc trên, khách hàng có thể tham khảo bài viết sau của chúng tôi.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Bản chất Doanh nghiệp tư nhân là tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cho hoạt động kinh doanh của mình.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Có nghĩa vụ đăng ký chính xác số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng hoặc tài sản khác…

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Toàn bộ vốn, tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cần được ghi chép đầy đủ theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tưu tùy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư cần ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì các thành viên cần chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp.

Đối với Công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ công ty.

Vậy nên thành lập một Doanh nghiệp tư nhân hay Công ty TNHH?

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhu cầu của khách hàng mà chọn loại hình kinh doanh phù hợp.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đối với Doanh nghiệp tư nhân

 

 • Trách nhiệm của chủ sở hữu và thành viên góp vốn

Chủ đầu tư có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 • Quy mô kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân phù hợp với phạm vi kinh doanh nhỏ.

 • Hạn chế của Doanh nghiệp tư nhân
 • Không được phát hành bất kì chứng khoán nào.
 • Chỉ được quyền lập một Doanh nghiệp tư nhân. Không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của Công ty hợp danh.
 • Không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn trong Công ty hợp danh, Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần.
 • Tính chuyển đổi của Doanh nghiệp tư nhân

Công ty có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH hoặc Công ty hợp danh theo quyết định của chủ đầu tư khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

 • Cần đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 27 của Luật doanh nghiệp.
 • Cần cam kết bằng văn bản cá nhân bằng toàn bộ tài sản của minh đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Cần thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc chuyển đổi hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng đó.
 • Cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác.

>>> Tham khảo [Cập nhật] Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022

Đối với Công ty TNHH

Đối với Công ty TNHH

 • Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn

Chịu trách nhiệm bằng tài sản sản góp vốn.

 • Quyền của chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn
 • Với Công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất.
 • Với Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phụ thuộc vào Hội đồng thành viên.
 • Quy mô kinh doanh của Công ty TNHH

Phù hợp với phạm vi hoạt động lớn hơn.

 • Hạn chế của Công ty TNHH

Công ty không được phát hành cỏ phần nhưng có quyền phát hành trái phiếu.

 • Tính chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty TNHH

Công ty TNHH có thể chuyển thành Công ty cổ phần theo phương thức sau:

 • Không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn. Không bán phần vốn góp cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Huy động thêm tổ chức hoặc cá nhân khác góp vốn.
 • Có thể bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một sô tổ chức, cá nhân khác.

Qua phân tích trên, có thể thấy: Về mặt kinh doanh, Công ty TNHH giúp khách hàng có cảm giác an tâm hơn Doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, nếu bạn là một khách hàng tạm thời muốn kinh doanh nhỏ, ít vốn, ít khách hàng.. với tất cả kinh nghiệm của mình thì Doanh nghiệp tư nhân là một sự lựa chọn tốt nhất. Do mang lại sự đơn giản các thủ tục pháp lý, thủ tục thuế.. trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu bạn còn bất kì thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến vấn đề “Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH”. Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ qua HOTLINE của AZ Quang Phúc để được hỗ trợ nhanh chóng.

>>> Xem thêm Quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp bán lẻ mới nhất

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *