Vốn điều lệ có lẽ quá quen thuộc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Vậy Vốn điều lệ là gì? Quy định về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp 2022 như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Vốn điều lệ là gì?

Ở đây, vốn điều lệ là tổng số tiền, tổng giá trị tài sản do các thành viên trong doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty đó đóng góp hoặc cam kết khi thành lập công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng kí mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ là gì?
Vốn điều lệ

Ý nghĩa của vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Vốn điều lệ là 1 thứ không thể thiếu khi thành lập doanh nghiệp bởi nó có ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, nó là cơ sở là nguồn gốc để cam kết mức độ trách nhiệm của các thành viên trong doanh nghiệp đối với khách hàng tiềm năng.

Thứ hai, vốn điều lệ được coi là nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinnh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ trong trường hợp pháp luật có quy định mức vốn tối thiểu mà công ty cần có khi kinh doanh các mặt hàng có điều kiện thì công ty cần kê khai ít nhất mức vốn điều lệ bằng mức vốn tối thiểu mức vốn pháp luật đã quy định.

Thứ ba, vốn điều lệ dùng để phân chia lợi nhuận cũng như là rủi ro trong quá trình kinh doanh đối với các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp đó.

https://dichvuketoanquangngai.com/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tai-quang-ngai/

Quy định vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp năm 2022

Từ ngày 5/4/2022 thì chính phủ đã ra quyết định về việc thành lập cũng như sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện của chủ sở hữu trong công ty theo nghị định số 23/2022/NĐ-CP do nhà  nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Và nghị định này có hiệu lực kể từ ngày phát hành là ngày 1/6/2022.

Về đối tượng áp dụng của nghị định

Tại khoản 2 điều 88 của luật doanh nghiệp thì Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện sẽ là chủ sở hữu của công ty. Các tổ chức, cá nhân, các thành viên có liên quan đến việc thành lập, sắp xếp lại chuyển đổi chủ sở hữu do Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về điều kiện thành lập doanh nghiệp

Có đầy đủ mọi mọi loại giấy tờ, hồ sơ hợp lệ theo quy định, đảm bảo số vốn đủ để thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, các ngành, các lĩnh vực trong đầu tư để thành lập công ty phải theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để kinh doanh, đầu tư sản xuất.

Quy định vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp năm 2022
Quy định vốn điều lệ

Về mức vốn điều lệ

Để thành lập doanh  nghiệp thì mức vốn điều lệ phải có ít nhất 100 tỷ đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề quy định phải có vốn không thấp hơn mức vốn pháp luật quy định đối vơi ngành nghề đó

Về việc sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Ngoài những chú ý nêu trên thì nghị định cũng nêu thêm về việc sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp. Theo quy định thì một số những doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thì có thể hợp nhất với nhau thành 1 doanh nghiệp mới.

Một số những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì có thể tách 1 phần tài sản, quyền hay nghĩa vụ của công ty để thành lập 1 doanh nghiệp mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Quang Phúc vừa cung cấp các thông  tin giải đáp thắc mắc Vốn điều lệ là gì? Quy định về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp 2022. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc gì về vốn điều lệ.

>>>Xem thêm Doanh nghiệp tư nhân là gì? Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân 2022

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *