Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân hoặc các tổ chức hoạt động kinh doanh khi họ đáp ứng được đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy khi nào cần thay đổi giấy phép kinh doanh và thủ tục thay đổi như thế nào?

Khi nào cần thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh?

Khi có thông tin thay đổi

Các doanh nghiệp hoặc công ty phải đăng kí với bên trung tâm đăng kí kinh doanh khi có bất kì sự thay đổi nào về mặt hình thức cũng như nội dung nào được kí kết ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp ví dụ như trụ sở chính của công ty, tên người đại diện cho công ty, vốn điều lệ, các thành viên góp vốn thành lập công ty.

Khi nào cần thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh?

Thông tin trên giấy phép sai

Thông báo với bên cơ quan đăng kí kinh doanh những nội dung không đúng hay không ghi nhận trên giấy chứng nhận như thông tin về thuế, ngành nghề kinh doanh…

Khi có thay đổi cổ đông

Thông tin các thành viên góp phần sáng lập công ty chỉ thông báo thay đổi trong trường hợp là cổ đông sáng lập chưa trả đủ tiền hay chỉ mới thanh toán 1 nửa số tiền đã đăng kí mua theo điều 112 bộ luật doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa trả đủ số cổ phần đã đăng kí từ trước thì sẽ bị tước quyền trở thành thành viên của công ty đó theo quy định tại khoản 3 điều 112 bộ luât doanh nghiệp tức sẽ bị xóa tên khỏi công ty.

Trên đây là 3 trường hợp khi muốn thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh. Nếu không thuộc 1 trong 3 trường hợp trên thì mọi thay đổi trong công ty không cần báo lên cơ quan đăng kí kinh doanh.

Quy trình thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

  • Người đại diện theo pháp luật hay chủ sở hữu của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin. Nếu không sẽ không có hiệu lực trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh.
  • Chuẩn bị các giấy tờ liên quan và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đặt trụ sở.
Quy trình thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh
Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ đăng ký

Trong khoảng thời gian là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp cơ quan đăng ký từ chối thì phải thông báo cho doanh nghiệp biết và thông báo bằng văn bản. Bản thông báo phải nêu rõ lý do các yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung thông tin gì (nếu có).

Nộp lệ phí và nhận kết quả

  • Mang theo giấy biên nhận hồ sơ, thông báo hồ sơ hợp lệ để có thể nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp để có thể hoàn tất thủ tục và nhận được nhận kết quả đăng ký kinh doanh.
  • Với mỗi trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh thì sẽ có lưu ý riêng về tài liệu, hồ sơ khác nhau.

Mời bạn tìm hiểu chi tiết cách đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh Quảng Ngãi chính xác

Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc về thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh xin liên hệ với Quang Phúc để được tư vấn chi tiết hơn.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *