Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, có nhiều thắc mắc về vấn đề báo cáo tài chính. Quy định gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng như thế nào? Để giúp khách hàng giải đáp được thắc mắc đó, Công ty CP dịch vụ doanh nghiệp AZ Quang Phúc sẽ giúp bạn giải đáp qua bài viết dưới đây.

Có được gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng hay không?

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc trước đó). Nếu mỗi năm phải lập một báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần lập một lần vào năm sau.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập (tính từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư) hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng thì việc gộp báo cáo tài chính là hoàn toàn có thể.

Những doanh nghiệp được phép cộng dồn chung với kỳ kết toán tiếp theo hoặc năm trước đó tạo thành kỳ kế toán một năm.

Điều kiện để gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng là gì?

Điều kiện để gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng là gì?

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật kế toán quy định:

“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.

Theo Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.

Từ đó, doanh nghiệp có thể gộp báo cáo tài chính khi:

 • Từ kỳ tính thuế năm đầu tiên khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 3 tháng.
 • Từ kỳ tính thuế năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không được vượt quá 15 tháng.

Mời bạn xem thêm về Dịch vụ kế toán Quảng Ngãi chuyên nghiệp của Quang Phúc

Những quy định gộp các báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng là gì?

Với những doanh nghiệp thành lập sau 01/10 sẽ được gộp báo cáo tài chính vào năm sau. Còn đối với những doanh nghiệp thành lập trước 01/10 không được phép gộp báo cáo tài chính vào năm sau.

Nguyên nhân là đối với doanh nghiệp thành lập sau 01/10 còn nhiều hơn 90 ngày để kết thúc kỳ kế toán nên được gộp chung vào năm sau. Ngược lại với những doanh nghiệp trước 01/10 còn tối thiểu 90 ngày mới kết thúc kỳ kế toán nên không được gộp chung vào năm sau.

Doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính có bị phạt hay không?

Doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính có bị phạt hay không?

Tại Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì việc không nộp hoặc nộp chậm báo cáo tài chính sẽ bị xử lý như sau:

“Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;
 3. b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 6. b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 7. c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 8. d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 3. b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 6. b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.”

Từ đó, có thể thấy báo cáo tài chính là điều bắt buộc phải nộp và công khai. Đối với những hành vi vi phạm tại điểm b,d khoản 2 Điều này.

Với những hành vi không nộp báo cáo tài chính hoặc nộp chậm thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật và buộc phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý khi gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng

Hạn xin công văn nộp báo cáo tài chính phải sớm hơn hoặc bằng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dưới lịch hoặc năm tài chính (trước thời hạn nộp BCTC & quyết định thuế TNDN – TNCN & quyết toán thuế TNCN không được gộp hoặc phát sinh năm nào thì doanh nghiệp làm quyết toán năm đó)

Nơi tiếp nhận công văn xin gộp báo cáo tài chính: Bộ phận 1 cửa của Cục/Chi cục thuế trực tiếp quản lý.

Thủ tục gộp báo cáo tài chính: Kế toán phải hỏi rõ cán bộ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa “Có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không? Hay chỉ phải nộp công văn này là được”. Sau đó tiến hành in công văn gộp báo cáo tài chính thành 03 bản và lấy mộc “công văn đến” của cơ quan thuế quản lý về lưu tại doanh nghiệp.

Lưu ý khi gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng

Mỗi cơ quan thuế khác nhau sẽ có quy định áp dụng khác nhau.

Với trường hợp không nên gộp báo cáo tài chính: Doanh nghiệp thành lập từ tháng 10 trong năm trở đi và đặc biệt có nhiều nghiệp vụ phát sinh. Do dễ gây nhầm lẫn hoặc khó khăn trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Hoặc khi không muốn gộp báo cáo thì tài chính thì làm mẫu lập báo cáo tài chính bình thường không khác biệt, ghi nhận hạch toán kế toán bình thường.

Đơn vị chuyên hỗ trợ, tư vấn dịch vụ về vấn đề thành lập doanh nghiệp

Với những vấn đề hoặc quy định gộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng tại AZ Quang Phúc sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ cao sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ là lựa chọn đáng tin cậy để giúp các doanh nghiệp về các dịch vụ như:

 • Dịch vụ mở Công Ty
 • Dịch vụ thay đổi GPKD
 • Dịch vụ kế toán
 • Cung cấp phần mềm kế toán
 • Cung cấp chữ ký số
 • Cung cấp phần mềm HĐĐT

>>> Xem thêm về các Ưu điểm và hạn chế khi thuê dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *