Câu hỏi “Một người được phép thành lập bao nhiêu doanh nghiệp?” được khá nhiều người quan tâm. Để giải đáp được thắc mắc đó hãy cùng Công ty dịch vụ doanh nghiệp AZ Quang Phúc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Một người được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp?

Theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về quyền thành lập doanh nghiệp thì các cá nhân, tố chức pháp nhân có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp nhưng cần lưu ý một số trường hợp sau:

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 188, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Từ đó, có thể thấy mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Nếu đã là chủ doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh, cũng không có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân về mọi hoạt động của doanh nghiệp nên tài sản cá nhân khó có thể đảm bảo cho nhiều doanh nghiệp một lúc.

>>> Xem thêm thông tin vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đối với công ty hợp danh

Đối với công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 175 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Từ đó, thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Không được làm thành viên hợp danh khác nếu không có sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Không đồng nghĩa việc nếu được sự nhất trí của thành viên này có thể là thành viên hợp danh công ty hợp danh khác cũng như không giới hạn số lượng công ty hợp danh mà một thành viên hợp danh có thể là thành viên. Nhưng trong thực tế hiêm có thành viên nào đồng ý điều này. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với thành viên góp vốn.

Đối với công ty TNHH và công ty cổ phần

Hiện tại pháp luật Việt Nam không quy định hạn chế một người được phép thành lập bao nhiêu công ty TNHH hay công ty cổ phần. Do tính chất là thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình nên số lượng các công ty thành lập không bị hạn chế.

Từ đó, một cá nhân có thể thành lập nhiều công ty TNHH hoặc nhiều công ty cổ phần.

Hãy liên hệ ngay với Quang Phúc để được tư vấn chi tiết hơn về một người được phép thành lập bao nhiêu doanh nghiệp và các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp.

>>> Mời bạn tìm hiểu thêm Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Quảng Ngãi

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *