Việc thành lập doanh nghiệp được điều chỉnh dự trên cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp từ Điều 17 đến Điều 45 Chương II Luật Doanh nghiệp 2020. Là cơ sở pháp lý cho việc thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quyền quản lý doanh nghiệp. , tên các loại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nội dung hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp, điều lệ liên kết, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mẫu đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp, tài sản góp vốn, quy định về tên, trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp

Việc thành lập công ty phải có những căn cứ pháp lý sau đây:
 • Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Để thành lập công ty, bạn cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải đáp ứng các điều kiện sau đây để đăng ký kinh doanh:
 • Người đại diện là cá nhân không bị pháp luật cấm thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp và không đứng tên trong bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào khác.
 • Lĩnh vực đăng ký kinh doanh không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh (theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).
 • Tên doanh nghiệp, bao gồm hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là yếu tố bắt buộc, còn tên riêng của doanh nghiệp là do ý chí của chủ sở hữu thể hiện nhưng không được vi phạm quy định cấm, trùng tên hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký; tên thương mại, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 • Có trụ sở chính: có địa chỉ xác định, bao gồm số nhà, tên đường (ngõ) hoặc tên xã, huyện, thị xã, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Vốn đăng ký: đáp ứng yêu cầu về vốn theo quy định của pháp luật.
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quang Phúc cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Nếu quý doanh nghiệp, cá nhân có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *